Toll Free: 1-800-481-0299

Đơn Xin Visa Việt Nam Cho Việt Kiều
 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 2. Họ(*)
  Vui lòng cho biết Họ (Last Name) của quí vị
 3. Tên Đệm(*)
  Vui lòng cho biết Tên Đệm (Middle Name) của quí vị
 4. Tên(*)
  Vui lòng cho biết Tên (First Name) của quí vị
 5. Họ, Tên trên có chính xác với tên trên Hộ Chiếu hay Thẻ Xanh?(*)


  Vui lòng chọn câu trả lời.
 6. Ngày Sinh(*)
  Invalid Input
  DD / MM / YYYY
 7. Giới Tính(*)
  Vui lòng chọn giới tính.
 8. Địa Chỉ Tại Hoa Kỳ(*)
  Vui lòng cho biết địa chỉ của quí vị
 9. Email(*)
  Vui lòng cho biết địa chỉ email.
 10. Điện Thoại Tại U.S.(*)
  Vui lòng đánh vào so phone tại Hoa Kỳ
 11. THÔNG TIN HỘ CHIẾU
 12. Số Hộ Chiếu / Thẻ Xanh(*)
  Vui lòng cho biết số Hộ Chiếu hay Thẻ Xanh của quí vị
 13. Làm Visa Cho Loại(*)  Invalid Input
 14. Chọn Thời Gian Làm Visa(*)


  Invalid Input
 15. Lệ Phí Gửi Visa(*)  Invalid Input
 16. Phí Visa + Shipping
  0.00 USD
 17. Nơi Cấp(*)
  Vui lòng cho biết nơi cấp Hộ Chiếu / Thẻ Xanh
 18. Ngày Cấp(*)
  Vui lòng cho biết Ngày / Tháng / Năm mà Hộ Chiếu / Thẻ Xanh của quí vị được cấp.
  DD / MM / YYYY
 19. Ngày Hết Hạn(*)
  Vui lòng cho biết Ngày / Tháng / Năm mà Hộ Chiếu / Thẻ Xanh sẽ hết hạn sử dụng.
  DD / MM / YYYY 20. THÔNG TIN THỊ THỰC
 21. Điện Thoại Tại Việt Nam(*)
  Vui long cho biết số điện thoại tại Việt Nam
 22. Địa Chỉ Tại Việt Nam(*)
  Vui lòng cho biết địa chỉ tại Việt Nam
 23. Upload Hình Cho Visa(*)
  Vui lòng upload 1 tấm hình dùng cho Visa, hoặc tấm hình quí vị upload đã vượt quá 500kb.
  Hình dùng cho Visa cần có kích thước 4 x 6 cm hay 151 pixel x 226 pixel. Lưu Ý: photo file size không quá 500KB, hoặc quí vị sẽ không upload được hình vào đơn xin visa này. 24. THÔNG TIN GIAO VISA
 25. Họ & Tên Người Nhận(*)
  Vui lòng cho biết tên người nhận
 26. Địa Chỉ Người Nhận
  Invalid Input
  Nếu cùng địa chỉ của "Thông Tin Cá Nhân", xin đề "Same As Above"
 27. Invalid Input
 28. (*)
  Vui lòng nhấn vào box đồng ý

Website Traffic

Today7
Yesterday368
This week886
This month3858
Total1032257

Visitor Info

 • IP: 18.207.249.15
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

4
Online

14-11-2019