Đặt Tour: 1-800-481-0299 / 408-993-9918 / 408-332-2930

San Francisco, một thành phố gần gũi với bất cứ ai đến đây, nằm ở mũi ở một bán đảo giữa vịnh San Francisco và vùng bờ biển Thái Bình Dương. San Francisco nổi tiếng với..