Đặt Tour: 1-800-481-0299 / 408-993-9918 / 408-332-2930

Thành phố New York, Mỹ là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của nước Mỹ. Nó được coi là một trong những khu vực đô thị đông dân nhất trên thế giới.