Toll Free: 1-800-481-0299
4 Ngày 3 Đêm (Nov 12 - 17, 2021)
Khởi hành lúc: 21:00 PM - 11/18/2021
San Jose International Airport
Hành Hương Cầu Thang Thánh Giuse New Mexico
$0.00
4 Days
3 Ngày 2 Đêm (Oct 15 - 17, 2021)
Khởi hành lúc: 06:00 AM - 10/15/2021
Văn Phòng Hong Minh Travel
Hành Hương Đức Mẹ La Vang Tại Las Vegas
$299.00
3 Days
1 Ngày (09/25/2021)
Khởi hành lúc: 07:00 AM - 09/25/2021
Văn Phòng Hong Minh Travel
Tour Hành Hương Đan Viện Châu Sơn (San Francisco & Sacramento)
$129.00
1 day
2 Ngày 1 Đêm (Jul 17 - Jul 18, 2021)
Khởi hành lúc: 06:00 AM - 07/17/2021
San Jose
LM FX. TRỊNH TUẤN HOÀNG cử hành thánh lễ, hướng dẫn cầu nguyện
Tour Hành Hương Miền Nam Cali
$279.00
2 Days