Toll Free: 1-800-481-0299
03 Ngày 02 Đêm (Jul 01 - 03, 2022)
Khởi hành lúc: 07:00 AM - 07/01/2022
Văn Phòng Hong Minh Travel
Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Tại Orange County 2022
$349.00
3 Days
4 Ngày 3 Đêm (Nov 12 - 17, 2021)
Khởi hành lúc: 21:00 PM - 11/18/2021
San Jose International Airport
Hành Hương Cầu Thang Thánh Giuse New Mexico
$0.00
4 Days
09 Ngày 08 Đêm (Sept 09 - 17, 2022)
Khởi hành lúc: 13:15 PM - 09/09/2022
San Francisco International Airport
Đi theo bước chân của Đức Chúa Jesus
Hành Hương Đất Thánh Israel
$3,099.00
9 Days
3 Ngày 2 Đêm (Oct 21 - 23, 2022)
Khởi hành lúc: 06:00 AM - 10/21/2022
Văn Phòng Hong Minh Travel
Hành Hương Đức Mẹ La Vang Tại Las Vegas
$399.00
3 Days
12 Ngày 11 Đêm (Jan 30 - Feb 10, 2023)
Khởi hành lúc: 21:30 PM - 01/29/2023
San Francisco International Airport
Kết hợp về Việt Nam thăm thân nhân sau Tết Nguyên Đán
Hành Hương Theo Dấu Chân Mẹ Trên Đất Việt
$3,290.00
12 Days
4 Ngày 3 Đêm (Aug 04 - 07, 2022)
Khởi hành lúc: 09:00 AM - 08/04/2022
San Jose International Airport
HONG MINH GUEST HOUSE (ĐỐI DIỆN DÒNG ĐỒNG CÔNG)
Ngày Thánh Mẫu Missouri 2022
$250.00
4 Days
Tour Trong Ngày (Aug 13, 2022)
Khởi hành lúc: 07:00 AM - 08/13/2022
Văn Phòng Hong Minh Travel
Tour Hành Hương Đan Viện Châu Sơn
$169.00
0 day
1 Ngày (09/25/2021)
Khởi hành lúc: 07:00 AM - 09/25/2021
Văn Phòng Hong Minh Travel
Tour Hành Hương Đan Viện Châu Sơn (San Francisco & Sacramento)
$129.00
1 day
2 Ngày 1 Đêm (Jul 17 - Jul 18, 2021)
Khởi hành lúc: 06:00 AM - 07/17/2021
San Jose
LM FX. TRỊNH TUẤN HOÀNG cử hành thánh lễ, hướng dẫn cầu nguyện
Tour Hành Hương Miền Nam Cali
$279.00
2 Days